KLJ Proven

 

Gewoon gaan!

 Kamp 2016

KLJ Proven is onderverdeeld in een –16 (Jong KLJ) en een +16. Bij de Jong KLJ heetten de verantwoordelijken leiding. Bij de +16 is dit het bestuur.

De Jong KLJ is onderverdeeld in 3 groepen. We hebben de Muisjes (1ste tot 3de leerjaar), de Kadavs (4de tot  6de leerjaar) en de Krabuiltjes (1ste tot 3de middelbaar). De activiteiten voor Jong KLJ gaan tweewekelijks door op zondag. Vanaf 14u tot 17u kunnen de leden zich uitleven op een activiteit. Afwijkingen hiervan worden medegedeeld in de brieven.

 

Vanaf het 4de middelbaar of het bereiken van de leeftijd van 16 mag men in de +16.
De +16 organiseert minstens 2 maal per maand een activiteit. Deze gaan meestal door op vrijdagavond. Soms kan het zijn dat dit op zaterdagavond of zondagmiddag valt.

Ieder jaar gaat Jong KLJ op kamp en +16 op weekend. Voor Jong KLJ is dit meestal de eerste volle week van juli. Voor de +16 is dit rond het weekend van 21 juli. Afspraken rond kamp of weekend kun je verkrijgen bij de leiding of bij het bestuur.

De Jong KLJ en de +16 zorgen samen voor één bloeiende jeugdbeweging. Binnen KLJ Proven zijn er drie hoofdleiders aangeduid. Twee voor de Jong KLJ en één iemand voor +16.

 Groepsfoto startdag 2017-2018